Construction Management Support / Wsparcie zarządzania budową | Visp

 • Location
  Visp, Wallis
 • Category
  Construction, Craft, Electrics
 • Contract Type
  Temporary
 • Educational Requirements
  Bachelor / University of Applied Sciences
 • Industry
  Pharma / Life Sciences / Chemistry / Science
 • External Reference
  043-MLRA-180870-31-DE

Dla jednego z naszych klientów z branży farmaceutycznej poszukujemy osoby na stanowisko

Construction Management Support / Wsparcie zarządzania budową

Ihre Herausforderung

• Utrzymywanie bezpieczeństwa, które zostanie wdrożone w projekcie, aby zapewnić terminowość projektu - kooperacja z komórkami ds. Bezpieczeństwa EPCM w celu wdrożenia inicjatyw, standardów, procesów w celu osiągnięcia tego celu
• Koordynowanie przeglądów bezpieczeństwa na bieżąco i niezależnie, z firmowym EHS, a także z EPCM EHS, aby zapewnić proaktywny przegląd bezpieczeństwa i zarządzanie nim
• Zapewnienie identyfikacji obserwacji bezpieczeństwa, wprowadzenia procedur naprawczych oraz zamknięcia i poinformowania wszystkich wykonawców projektu
• Doskonalenie Planu Zarządzania Budową oraz Planu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Budownictwie z EPCM
• Utrzymywanie praktycznej wiedzy na temat wszystkich procedur i standardów instalacyjnych i budowlanych na terenie firmy, aby umożliwić bieżące przeglądy terenu w kompletnym projekcie
• Bieżące kontrole jakości rur mechanicznych, podpór rur, koryt kablowych i przewodów zgodnie z zatwierdzonym modelem 3d i wszystkimi standardami firmy oraz zamykanie wszelkich problemów znalezionych w firmie EPCM
• Planowanie i realizacja wymagającego projektu budowlanego w częstym kontakcie z klientami wewnętrznymi, kolejnymi użytkownikami i interdyscyplinarnymi komórkami planistycznymi
• W razie potrzeby negocjacje techniczne z dostawcami
• Rozpatrywanie wniosków dotyczących zmian w EPCM, w tym rozwiązywanie wszelkich konfliktów z nimi związanych, do punktu, w którym mogą one zostać poddane przeglądowi i zatwierdzone przez pm
• Prowadzenie zewnętrznych firm budowlanych przydzielonych do firmy i nieobjętych umową EPCM
• Zapewnienie terminowości, jakość i bezpieczeństwo przydzielonych projektów budowlanych
• Koordynacja instalacji w pomieszczeniach czystych w celu zapewnienia realizacji norm ISO dla pomieszczeń czystych i rozwiązania wszystkich problemów za pomocą EPCM
• Organizacja i zarządzanie zewnętrznymi firmami w celu pomocy w kontrolach jakości, takich jak inspekcja spoin, audyty dostawców itp
• Realizacja innych zadań określone przez Kierownika Projektu

Ihre Kompetenz

• Kwalifikacje w zakresie inżynierii lądowej, architektury i / lub inżynierii mechanicznej
• Doświadczenie w zarządzaniu projektem budowy pomieszczeń czystych do klasy C
• Wymagana aktualna wiedza i doświadczenie Dobrej Praktyki Wytwarzania (cGMP)
• Znajomość i doświadczenie oprogramowania Navis Works 3D Building Information Management (BIM)
• Wiedza i doświadczenie w planowaniu projektów z wykorzystaniem Primavera P6 lub MS Project
• Doświadczenie w zarządzaniu budową w firmach biofarmaceutycznych, farmaceutycznych
• Doświadczenie w zakresie czystych i czarnych wymagań użytkowych dla branźy biofarmaceutycznej
• Myślenie strukturalne, rozwiązywanie problemów z otwartymi umiejętnościami komunikacyjnymi
• Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego i angielskiego warunek konieczny (projekt będzie realizowany przeważnie w języku angielskim)

Ihre Perspektiven

Praca w prestiżowej fiemie w branży farmaceutycznej

Ihr Kontakt

Frau Malgorzata Rawicka, Trainee, beantwortet Ihre Fragen gerne unter der Nummer +41 58 233 2300.

Bitte bewerben Sie sich direkt online.

Beziehen Sie sich dabei bitte auf die Referenznummer 043-MLRA-180870-31-DE.